Get Adobe Flash player

เยาวชนวัดแม่พระฟาติมา

ท่านจะรู้จักเขาได้จากผลงานของเขา มีใครบ้างเก็บผลองุ่นจากต้นหนาม หรือเก็บผลมะเดื่อจากพงหนามในทำนองเดียวกันต้นไม้พันธุ์ดีย่อมให้ผลดี ต้นไม้พันธุ์เลวย่อมให้ผลเลว ต้นไม้พันธุ์ดีจะเกิดผลเลวมิได้ และต้นไม้พันธุ์เลวก็ไม่อาจเกิดผลดีได้ มธ.7:16-18

เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปต้นไม้เล็ก ๆ ก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ๆ ณ วัดแม่พระฟาติมา แห่งนี้มีต้นไม้มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ออกดอกออกผลให้ร่มเงาสร้างวิสัยทัศน์ดี ๆ ให้กับสถานที่แห่งนี้หยั่งราก ลึกลงไปบนผืนดินเปรียบเสมือน ความผูกพัน ของเหล่าสัตบุรุษที่มีให้กับวัด วัดคือสถานที่ ๆ หนึ่งสัตบุรุษที่รวมตัวกันเป็นองค์กรต่าง ๆ เพื่องานของวัดคือต้นไม้ที่รายล้อมอยู่ในบริวเณวัดเพื่อเสียสละตนทำงานของพระทำให้วัดเป็นวัดเป็นศาสนสถานที่สมบูรณ์แบบ

พวกลูกเยาวชนเอง ก็เป็นหนึ่งในต้นไม้เหล่านั้นหากแต่ยังเป็นแค่ต้นไม้เล็ก ๆ ที่ไม่ได้ใหญ่โต เป็นองค์กรเล็กที่เริ่มจากการเป็นเพียงเด็กเล็ก ๆ ที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัดได้เจอกับเพื่อพี่น้องวัยใกล้ ๆ กันได้ทำอะไรหลาย ๆ อย่างร่วมกัน เริ่มจากการเป็นผู้ช่วยพิธีกรรมจนกลายเป็นเยาวชนในปัจจุบันภายใต้การนำของคุณพ่อและเยาวชนรุ่นพี่ที่ตอนนี้เติบโตไปเป็นต้นไม้ใหญ่แล้ว พวกเราลูก ๆ เยาวชนมีหน้าที่ไม่มากมายเป็นหน้าที่เล็ก ๆ ที่นำเรามารวมกัน ณ สถานที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ในโครงการออกเยี่ยมต่าง ๆ การจัดกิจกรรมในงานคริสต์มาส กิจกรรมถนัดของพวกเราล้วนเป็นการมอบความสุขให้กับผู้อื่นด้วยการเล่นสนุก หากแต่แรกมาด้วยการเสียสละของพวกเราเป็เพียงเบื้องหลังในงานต่าง ๆ ก็เช่นกัน แม้จะไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าเห็นนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับต้นไม้เล็ก ๆ อย่างพวกเรา

สำหรับเยาวชนก็คือวัยรุ่น วัยรักสนุกอย่างเราโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันช่างยากเย็นเหลือเกินกับการเอาชนะสิ่งเร้ารอบตัวสิ่งยั่วยุที่นำพาพวกเราออกห่างจากวัดจากพระเจ้า หลายครั้งที่เราทิ้งหน้าที่ของตนเองหันหลังให้วัดเบื่อหน่ายกับการเสียสละตนเองเพื่องานของพระจนเกือบจะกลายเป็นต้นไม้เลวที่ให้ผลเลว แต่ด้วยความผูกพันที่มีต่อวัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้ที่หยั่งรากลึกลงจิตใจคอยย้ำเตือนพวกลูก ๆ ให้ตระหนักเสมอว่าพวกลูกเติบโตมาจากต้นไม้พันธุ์ดีเป็นผลดีจากเยาวชนรุ่นก่อนและดึงตัวกลับมา กลับมาเป็นกำลังให้วัดแห่งนี้อีกครั้งและจะยังคงอยู่ต่อไปเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกับต้นไม้อื่น ๆ จากในอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่คู่กับวัดแห่งนี้ไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่พวกลูกจะทำได้ไม่ว่าจะเป็น หกสิบ ปีผ่านมา หรือ อีกกี่ปีที่จะผ่านไปตามกำลังเล็ก ๆ ของเราเหล่าเยาวชนวัดองค์กรเล็ก ๆ ต้นไม้เล็ก ๆ

– ลูก ๆ เยาวชน –

ปีพระวาจาของพระเจ้า

Pope Visit Thailand

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
เดินรูป 14 ภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน

คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir