Get Adobe Flash player

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาลที่ฟาติมาดินแดง
ค.ศ.1993-2017 (24 ปี)

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาลสากลเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของครอบครัวของคณะศรีชุมพาบาลซึ่ง
นักบุญมารีอายูเฟรซีอา แพลเลทิเอร์ เป็นผู้ก่อตั้ง มีต้นกำเนิดที่ประเทศชาวฝรั่งเศสศูนย์กลางใหญ่อยู่ที่กรุงโรม
และมีสมาชิกอยู่ทั่วโลก

คณะฆราวาสศรีชุมพาบาลในประเทศไทย เริ่มต้นจากการมองเห็นบทบาทของฆราวาสในพระศาสนจักรโอกาสของฆราวาสที่จะมีส่วนร่วมในงานของคณะโดยยึดจิตตารมณ์ของท่านนักบุญ มารีอา ยูเฟรซีอา แพเลทิเอร์ ที่ว่า “บุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก” และตระหนักถึงความกระตือรือร้นที่จะนำวิญญาณให้รอด ซิสเตอร์ หลุยส์ ฮอร์แกน ซึ่งเป็นจิตตาธิการท่านแรกร่วมกับบรรดาซิสเตอร์ได้เริ่มให้การอบรมฆราวาสที่มาสมัครเป็นรุ่นแรกใน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 และได้รับรองเข้าเป็นสมาชิกในฆราวาสศรีชุมพาบาลใน วันที่ 4 สิงหาคม 2536 จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ที่คณะภคินีศรีชุมพาบาลดินแดง กรุงเทพฯ และมีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกต่อมาทุกปี ปัจจุบันเราเปลี่ยนชื่อเป็นฆราวาสผู้ร่วมงาน มีสมาชิก จำนวนมากกว่า 100 คน ทั้งคนไทย และ ต่างชาติ ร่วมกับคณะภคินีศรีชุมพาบาล

วัตถุประสงค์ของคณะฆราวาสศรีชุมพาบาล

 1. เพื่อตอบสนองกระแสเรียกความรักของพระในฐานะคริสตชนในคณะศรีชุมพาบาล
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ฆราวาสมีบทบาทในการสนับสนุนงานของคณะศรีชุมพาบาล
 3. เพื่อฆราวาสศรีชุมพาบาลมีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร

พันธกิจของคณะ

 • ร่วมงานกับคณะภคินีศรีชุมพาบาลในที่่ต่าง ๆ ในประเทศไทย
  – เยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำหญิง คลองเปรม ปี 1995 อบรมด้านศาสนนา เสริมความศรัทธา เพิ่มพลังใจ
  – เยี่ยมผู้ต้องขังก่อนได้รับการพ้นโทษที่ เรือนจำนครปฐม มีการอบรมให้ข้อคิดเพื่อใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อต้องกลับไปอยู่ในสังคม จัดเกมส์ นันทนาการ เลี้ยงอาหารสร้างขวัญและกำลังใจ
  – ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ “เพื่อนศรีชุมพาบาล” ปี 2001 ให้คำปรึกษาช่วยคิดแก้ปัญหา หญิงชาย ที่มาทำงานในกรุงเทพมหานคร
  – “ห้องพักใจ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 โดยใช้สถานที่ในห้องเล็ก ๆ บริเวณโรงรถของบ้านพักพระสงฆ์ จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาในชีวิต มีความทุกข์ใจ ในการดำเนินชีวิต
 • คนป่วยโรคเอดส์ เชียงราย หนองคาย
 • บ้านมารีย์เซนเตอร์ก่อตั้งประมาณ ปี 2003 โดยเช่าบ้านหลังหนึ่ ที่อยู่ซอยกลางหลังวัดแม่พระฟาติา ช่วยเหลือจัดหางานให้กับคนที่เดือดร้อน ต้องการหางานทำหรือเด็กจากต่างจังหวัด อำนวยความสะดวกเรื่องที่พักจัดหางานที่เหมาะสมให้ทำ ช่วยบรรเทาใจ เมื่อประสบปัญหา ช่วยให้ได้รับความยุติธรรมเรื่องค่าแรงงาน (เริ่มที่ฟาติมา กรุงเทพฯ – ปัจจุบัน ภูเก็ต)

สัมมนาผู้ใช้แรงงานเยาวชนชาย -หญิง ที่อพยพมาทำงานในกรุงเทพฯ เพื่อเขาจะได้รู้จักกันและกัน รับฟังเรื่องที่ควรรู้ เช่น กฎหมายแรงงาน การค้ามนุษย์ ภัยในสังคม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน บรรยากาศ สนุกสนาน รื่นแรง

สอนอาชีพ วันอาทิตย์ ใช้บริเวณ ข้างวัด สอนให้ใช้วัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์

สอนเด็กชุมชน เกิดขึ้นในปี 2003 เช่นกัน ภายใต้การดำเนินการของ คุณดิษพงษ์ รักมนุษย์ จากการที่ออกเยี่ยมชุมชน พบเห็นสภาพชีวิตเด็กชุมชนยากจน ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือถึงขั้นสูงสุด และที่สำคัญพบเด็กสาวจำนวนมาก ที่มีบุตรก่อนวัยอันสมควร สร้างปัญหามากมายกับชีวิต

การนำเด็กชุมชนออกมาเรียนข้างนอกสอนวิชาต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติมความรู้จากที่โรงเรียนควบคู่กับการสอนจริยธรรม คุณธรรม ไปด้วยกัน รวมทั้งการสอนคำสอนเบื้องต้นการให้เด็ก ๆ ได้มีโกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมและร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์สร้างคริสตชนรุ่นใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เยี่ยม ช่วยเหลือ ดูแล ให้อาหาร นม แก่ ผู้ป่วย ทารก คนชรา คนพิการ

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ทำควบคู่กับการสอนเด็กชุมชน ในช่วงปีนั้นมีผู้ลี้ภัยมากมายเข้ามาขอความช่วยเหลือ ทุกวันอาทิตย์จะมีการแจกข้าวและอาหารช่วยเหลือเบื้องต้นมีการออกเยี่ยมเยือนถึงที่อยู่ด้วย ปัจจุบันช่วย 3 ครอบครัว

สวนผึ้ง เริ่มโครงการในปี 2009 เป็นกิจกรรมนอกสถานที่ นำความรักและสันติสุขของวันพระคริสตสมภพ แก่เด็กชาวเขา จัดเลี้ยงทำกิจกรรมนันทนาการ เริ่มครั้งแรก ที่ วัดแม่พระฟาติมา ห้วยหลุม ต่อมา บ้านธารหทัย บ้านเด็กกำพร้า ที่อำเภอสวนผึ้ง และที่ชุมชนคริสตชน ชาวปะกายอ บริเวณใกล้รีสอร์ทที่พัก ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม เป็นโครงการที่จัดทำประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนธันวาคม มีผู้ให้ความสนับสนุนร่วมเดินทางเป็นจำนวนมากพอสมควรในแต่ละปี และไม่ได้จำกัดเฉพาะสมาชิกของคณะเท่านั้นแต่ได้เชิญชวนสัตบุรุษทุกท่านที่สนใจไปร่วมด้วย

มิตรสนิทคริสตชน ก่อตั้งในปี 2011 โดย คุณดิษพงษ์ รักมนุษย์ วัตถุประสงค์สร้างเสริมความรักความเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับคริสตชนรับศีลล้างบาปในแต่ละปี เพราะจากการที่ได้เห็นกลุ่มคริสตชนที่ล้างบาปของทุกปี หลาย ๆ คนหายไปจากวัดขาดการติดต่อ หรือ มาวัดแต่ไม่รู้จักใคร การจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มคริสตชนกลุ่มใหม่ ได้มีกลุ่มเพื่อนของตัวเองมีการพบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมเสริมศรัทธาด้วย จะมีการประชุมทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของทุกเดือน และมีการพาไปร่วมกิจกรรมที่สวนผึ้งด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อเจ้าวัดตลอดมา ปัจจุบันกลุ่มคริสตชนนี้ได้ขยายและเติบโตพอสมควร

พันธกิจฝ่ายจิต

 • ประชุมทุกเดือน ส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท ศึกษาพระวาจา คำสอนของท่านนักบุญยูเฟรเซีย เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจปีละครั้ง
 • เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ – เยาวชนริมคลองสามเสน

ปีพระวาจาของพระเจ้า

Pope Visit Thailand

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
เดินรูป 14 ภาค

ในภาพอาจจะมี 2 คน

คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir