Get Adobe Flash player
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
.: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟาติมาสาร [ออนไลน์] อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (20-01-2019)
1.มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อทำสัญญาเช่าเขตวัดแม่พระฟาติมา ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-11.30 น.
2.ขอเชิญร่วมวันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019 เวลา 14.00 น. ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
3.แสวงบุญวัดแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง วันศุกร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับท่านที่นั่งเครื่อง) / วันเสาร์ที่ 23 – วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (สำหรับท่านที่นั่งรถ) ลงชื่อได้ที่หน้าวัด/สำนักงานวัด
4.แสวงบุญ ณ ประเทศโปรตุเกส สเปน และฝรั่งเศส ในวันพฤหัสที่ 28 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ( 11 วัน 10 คืน) ท่านใดสนใจไปร่วมแสวงบุญสามารถดูได้จากโบรชัวร์ด้านหน้าวัด จองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัด/คุณหาญชัย/คุณโชคชัย/กรรมการสภาภิบาลวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

.: กำหนดการแสวงบุญแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
06.00 น. ออกเดินทางจากวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง แวะชมวัดศรีชุม วนอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย เข้าที่พักจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางไป วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
13.00 น. เดินทางไปวนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
16.00 น. แวะถ่ายรูปกับดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
18.00 น. กลับที่พัก
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรม
11.00 น. สวดภาวนาที่วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง และ ซื้อของตามอัธยาศัย
13.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัย

.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน
 พิธีปลงศพ สังฆานุกร ชัยธวัช (15-01-2019)  เทิดเกียรติแม่พระ
(13-01-2018)
สวดภาวนา สังฆานุกร ชัยธวัช
(09-01-2018)
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน ในภาพอาจจะมี 21 คน, รวมถึง Sangval Surasarang, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 8 คน, รวมถึง Sangval Surasarang และ วิทยา แก้วแหวน, ผู้คนกำลังยืน
 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ
(25-12-2018)
พิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี 50 ปี
เขต 2 (15-12-2018)
 พิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงาน 25 ปี 50 ปี
เขต 2 (15-12-2018)

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir