Get Adobe Flash player
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
.: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟาติมาสาร [ออนไลน์] อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (10-02-2019)
1.ตรวจสุขภาพหลังมิสซาสาย (อา.10.ก.พ.19) คุณหมอเกษมสันต์และทีมงานมาให้บริการตรวจสุขภาพแก่พี่น้องที่สนใจ ณ บ้านพักพระสงฆ์
2.ขอเชิญพี่น้องนำใบลานเก่าที่ได้รับในวันแห่ใบลาน-มามาอบให้แก่ทางวัดเพื่อจัดเตรียมทำเถ้า สำหรับโรยในวันพุธรับเถ้า
3.กำหนดการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง เริ่มวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ถึง วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2019 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณครูจันทร์เพ็ญ / สำนักงานวัด
– เตรียมรับศีลมหาสนิทสำหรับนักเรียนจบชั้น ป.3 ในปีนี้
– เตรียมรับศีลกำลังสำหรับนักเรียนจบชั้น ป.6 ในปีนี้
– รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปสำหรับนักเรียนจบชั้น ป.6 หรือ ผู้ได้รับศีลกำลังแล้ว

.: กำหนดการแสวงบุญแม่พระแห่งลูร์ด ลำปาง
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
06.00 น. ออกเดินทางจากวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง แวะชมวัดศรีชุม วนอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย เข้าที่พักจังหวัดลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางไป วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
09.00 น. ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
13.00 น. เดินทางไปวนอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
16.00 น. แวะถ่ายรูปกับดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
18.00 น. กลับที่พัก
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรม
11.00 น. สวดภาวนาที่วัดเซนต์นิโกลาส พิษณุโลก
12.00 น. แวะรับประทานอาหารเที่ยง และ ซื้อของตามอัธยาศัย
13.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ ด้วยความปลอดภัย

.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และงานแต่งงาน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ
 เทิดเกียรติแม่พระ
(13-02-2019)
 มิสซาตรุษจีน
(09-02-2019)
 วันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ
(27-01-2019)
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
(27-01-2019)
 พิธีปลงศพ สังฆานุกร ชัยธวัช
(15-01-2019)
 เทิดเกียรติแม่พระ
(13-01-2019)

Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir