Get Adobe Flash player
วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
.: ข่าวประชาสัมพันธ์
!! ประกาศรายชื่อ ‘ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระสันตะปาปา ณ สนามศุภชลาศัย’
จำนวน 250 ท่าน !!
ฟาติมาสาร [ออนไลน์] อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา (20-10-2019)
1.ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ และ รับพระคุณการุณย์
อุทิศแด่วิญญาณในไฟชำระ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2019 มิสซาเวลา 19.00 น.
2.ขอเชิญร่วมรณรงค์สวดสายประคำ ตลอดเดือนตุลาคม และ เขียนจำนวนใส่ในแผ่นพับด้านหน้าวัด
ส่งคืนวัด ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019
3.ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคให้กับเด็กศูนย์มาร์ติน (เด็กกำพร้า, เด็กพิการ)
ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ (ทางศูนย์ต้องการของใช้ประจำวัน, อาหารแห้ง, ทุนทรัพย์)
ทางวัดได้ตั้งกล่องรับบริจาคที่หน้าวัด และบริจาคของได้ที่สำนักงานวัด

.: แนะนำองค์กรพลศีล
 .: จัดทำโดย นางสาววันวิสาข์ เมืองรัตน์ 

.: ประมวลภาพกิจกรรม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 28 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
แสวงบุญเด็กช่วยมิสซา
(18-10-2019)
อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
(13-10-2019)
25 ปี ชีวิตนักบวช คณะภคินีศรีชุมพาบาล (12-10-2019)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และชุดสูท ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, เด็ก และสถานที่ในร่ม
อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
(29-09-2019)
เทิดเกียรติแม่พระ
(13-09-2019)
อาทิตย์ที่23 เทศกาลธรรมดา
(08-09-2019)
Facebook (วัดแม่พระฟาติมา)
ตารางมิสซา
วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน
คุณพ่ออาแมสตอย (MEP)

350 ปี มิสซังสยาม

ภาพในอดีต

บทเพลง Fatima Choir