Get Adobe Flash player
 “อย่ากลัวเลย 
 ตั้งแต่นี้ไป  ท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์
เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้ว
ละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์”  
 (ลก 5:10-11)
ขอเชิญพี่น้องร่วม "เทิดเกียรติแม่พระฟาติมา" วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016  
เวลา 15.00 น. - สวดถวายตัวแด่แม่พระ สวดพระเมตตา
เวลา 15.30-16.30 น. - แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ 
โดย "คุณพ่อยอห์น ชุมภา คูรัตน์"
เวลา 18.00 น. - สวดสายประคำโลก 
เวลา 19.00 น.

- มิสซาเทิดเกียรติแม่พระ
โดย "คุณพ่อยอห์น ชุมภา คูรัตน์"

วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
[2016] ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (07-01-2016)
เปิดเรียนคำสอนคริสตชนผู้ใหญ่ ติดต่อที่สำนักงานวัด 0-2245-1039
ความรู้การเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีแต่งงานในวัดคาทอลิก
ติดต่อล้างบาป ติดต่อที่สำนักงานวัด 0-2245-1039

ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้อง

-  สัปดาห์แรกของเดือน  คณะวินเซน  เดอ ปอล  รอรับธารน้ำใจจากพี่น้อง  เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้   และขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้อง

- ขอเชิญพี่น้องร่วมมิสซาวันตรุษจีน  วันจันทร์ที่  8 กุมภาพันธ์  2016 มิสซาเวลา  09:00  น. (หลังมิสซามีแจกส้มเสก)

- วันพุธรับเถ้า ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016  (เริ่มเทศกาลมหาพรต, ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)  มิสซารอบ 19:00 น.  มีพิธีโปรยเถ้า

- ขอเชิญพี่น้องร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ “ครอบครัวฟาติมา” วันอาทิตย์ที่  28 กุมภาพันธ์  2016  เวลา 18:30  น. (หลังมิสซาเย็น) บัตรราคาที่นั่งละ 300.-  บาท

-  ขอเชิญสั่งจองนาฬิกาที่ระลึก โอกาสครบ 60 ปี  วัดแม่พระฟาติมา  สั่งจองได้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ณ  บริเวณหน้าวัด   พร้อมเงินมัดจำการสั่งจอง

- ขอเชิญพี่น้องซื้อร่มที่ระลึกโอกาส 60 ปี  วัดแม่พระฟาติมา  ราคาคันละ      200  บาท   ซื้อ  5  คันแถม  1  คัน

- ขอเชิญพี่น้องที่มีรูปภาพในอดีตเกี่ยวกับวัดแม่พระฟาติมา   ส่งรูปภาพให้กับทางวัดเพื่อจัดเตรียมนำเสนอประวัติของวัดในโอกาส 60 ปีวัดแม่พระฟาติมา ส่งได้ที่สำนักงานวัด  (กรุณาเขียนชื่อเจ้าของภาพและข้อมูลของภาพพอสังเขป)

 ประมวลภาพกิจกรรม
[N] ฉลองศาสนนาม คพ.สุชาติ
(28-01-2016)
[N] มิสซาทหารผ่านศึก
(24-01-2016)
เข้าเงียบเตรียมจิตใจนักเรียน
(15-01-2016)
มิสซาวันครู
(15-01-2016)
เทิดเกียรติแม่พระ
(13-01-2016)
ร่วมงานฟาติมาสัมพันธ์ 2015
(09-01-2016)
ภาพทั้งหมด
ข้อกำหนดของพระศาสนจักร ว่าด้วยการจำศีลในเทศกาลมหาพรต

                เพื่อพี่น้องจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามจิตตารมณ์ของเทศกาลมหาพรต  ดังนั้น  ขอให้พี่น้องได้ปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรดังต่อไปนี้

                1.  ตามบัญญัติของพระเป็นเจ้า  คริสตชนทุกคนต้องชดเชยใช้โทษบาปของตนตามวิธีการของแต่ละคนและเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน  จึงได้กำหนดวันชดเชยใช้โทษบาปซึ่งคริสตชนจะได้สวดภาวนาปฏิบัติกิจเมตตาปรานีและความรักเป็นพิเศษ เสียสละตนเอง  และทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์ (ม. 1249)

                2. ทุกวันศุกร์ตลอดปี  และทุกวันในเทศกาลมหาพรต  เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักรทั่วไป  (ม. 1250)

                3. ทุกวันศุกร์ตลอดปียกเว้นวันฉลองใหญ่  เป็นวันอดเนื้อหรืออาหารอื่นตามข้อกำหนดของสภาพระสังฆราชฯ  วันพุธรับเถ้าและวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นวันอดเนื้อและอดอาหาร  (ม. 1251)

                4. คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่  14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ต้องอดเนื้อ  คริสตชน ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  จนถึง 59  ปีบริบูรณ์ต้องอดอาหาร

                เป็นหน้าที่ของผู้อภิบาล และบิดามารดาที่จะต้องอบรมผู้น้อยที่ยังไม่ต้องถือกฎการอดเนื้อและอดอาหารให้เข้าใจจิตตารมณ์ของการพลีกรรม  (ม. 1252)

                สำหรับประเทศไทย อาศัยอำนาจตามมาตรา 1253 ของกฎหมายพระศาสนจักรสภาพระสังฆราชฯ   จึงกำหนดวิธีการอดเนื้อและอดอาหารดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดของพระศาสนจักร ว่าด้วยการจำศีลในเทศกาลมหาพรต

ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำหนดนี้  ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อคือ

ก)   อดเนื้อ
ข)   ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ  อาทิ  เดินรูป  14  ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท    สวดสายประคำ ฯลฯ

ค)   ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี  เช่น  ให้ทานคนจน   เยี่ยมคนเจ็บป่วย ฯลฯ

ง)   งดเว้นอาหาร  หรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ  อาทิ  งดดื่มสุราและเบียร์   งดสูบบุหรี่

จ)   รู้จักอดออม    และละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ

การอดอาหาร   หมายถึง  การรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-เสาร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00, 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับวัด

วิถีชุมชนวัด

ประวัตินักบุญตลอดปี

ผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday27
mod_vvisit_counterYesterday30
mod_vvisit_counterThis week57
mod_vvisit_counterLast week201
mod_vvisit_counterThis month222
mod_vvisit_counterLast month836
mod_vvisit_counterAll days67603

We have: 2 guests online
Your IP: 54.196.231.129
 , 
Today: Feb 08, 2016