Get Adobe Flash player
"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"
ข้าพระพุทธเจ้า วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
พระวาจาประจำสัปดาห์

“จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ
หรือคำสอนของบรรดาประกาศก
เรามิได้มาเพื่อลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์”
(มธ 5:17)


 [2017] ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา (19-02-2017)
 เปิดรับสมัครเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึง วันที่ 29 เมษายน 2017
เปิดรับสมัครเรียนคำสอน (ผู้ใหญ่) | ล้างบาป ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2245-1039
.: ข่าวประชาสัมพันธ์

1.ขอเชิญร่วมพิธีโปรยเถ้า เข้าสู่เทศกาลมหาพรต วันพุธที่ 1 มีนาคม 2017 ในมิสซาเวลา 19.00 น.
2.ตลอดเทศกาลมหาพรตขอเชิญร่วมพิธีเดินรูป 14 ภาค ทุกวันศุกร์เวลา 18.30น. ทุกวันอาทิตย์เวลา 08.30 น. และเวลา 17.00 น.
3.ขอเชิญพี่น้องนำใบลานเก่า ที่ได้รับในวันแห่ใบลาน มามอบให้แก่ทางวัด
เพื่อจัดเตรียมทำเถ้า สำหรับโรยในวันพุธรับเถ้า
4.เข้าเงียบผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 พิธีเริ่มเวลา 9.00 น.-15.00 น. ณ วัดพระชนนีพระเป็นเจ้า รังสิต
รถออกเวลา 07.00 น. ลงชื่อได้ที่เจ้าหน้าที่บริเวณหน้าวัด หลังมิสซาวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
5.ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำ 100 สาย เพื่อถวายแด่แม่พระ โอกาสครบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา (วันนี้-13 พ.ค.17)
พี่น้องสามารถลงชื่อที่หน้าวัด
6.กำหนดการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทและศีลกำลัง เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ของวัด
-เตรียมรับศีลมหาสนิทสำหรับนักเรียนจบชั้นป.3 ในปีนี้
-เตรียมรับศีลกำลังสำหรับนักเรียนจบชั้นป.6 ในปีนี้
-รื้อฟื้นคำมั่นสัญญาแห่งศีลล้างบาปสำหรับนักเรียนจบชั้นป.6 หรือผู้ได้รับ ศีลกำลังแล้ว

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

jubileeofmercy

บทเพลง FATIMA CHOIR

photo

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ประวัติผู้ก่อตั้งวัด
 • ความเป็นมา
 • กลุ่มพระวาจา

การรับเข้าเป็นคริสตชน

 • พิธีต้อนรับผู้เตรียม
 • พิธีเลือกสรร
 • พิจารณาความตั้งใจ 1
 • พิจารณาความตั้งใจ 2
 • พิจารณาความตั้งใจ 3
 • พิธีเอฟฟาธา
 • พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่