Get Adobe Flash player
"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้"
ข้าพระพุทธเจ้า วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
พระวาจาประจำสัปดาห์

พระองค์ตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด 

เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”
(มธ 4:19)


 [2017] ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (22-01-2017)
เปิดรับสมัครเรียนคำสอน (ผู้ใหญ่) | ล้างบาป ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2245-1039
.: ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่กล่องทำบุญที่อยู่หน้าวัด ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของพี่น้อง
2. วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 เป็นวันตรุษจีน ขอเชิญพี่น้องมาร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้าโอกาสวันตรุษจีน มิสซาเวลา 09.00 น. หลังมิสซามีแจกส้มเสก
3. วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 องค์การทหารผ่านศึกจะมาร่วมมิสซาเวลา 09.00 น. เพื่อระลึกถึงวิญญาณบรรดาทหารที่ล่วงลับ
4. ขอเชิญพี่น้องร่วมสวดสายประคำ 100 สายเพื่อถวายแด่แม่พระ โอกาสครบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา (วันนี้-13 พ.ค.17) พี่น้องสามารถลงชื่อที่หน้าวัด
5. แสวงบุญวัดแม่พระฟาติมา จ.เชียงราย ศุกร์ที่ 17- อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 ผู้ที่ลงชื่อไว้โปรดมาชำระเงินให้ครบภายในวันที่ 22 มกราคม 2017 ด้วย


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017
06.30 น. ออกเดินทาง จากวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เข้าพักโรงแรมเชียงแสน
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017
06.30 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
07.00 น. ไปวัดนักบุญเปาโล บ้านทรายทอง ต.ปอ อ. เวียงแก่น
10.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิด-เสก วัดใหม่ (อาหารเที่ยงที่วัด)
13.00 น. ไปสามเหลี่ยมทองคำ อาหารเย็นตามอัธยาศัย, เข้าที่พักโรงแรมวารี
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017
07.00 น. อาหารเช้าที่โรงแรม
07.30 น. ไปวัดแม่พระฟาติมา บ้านแม่แอบ ต. บ้านแซว อ. เชียงแสน
08.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ (เสร็จพิธีเดินทางกลับกรุงเทพฯ)
หมายเหตุ :

1. ค่ารถและค่าโรงแรม 2 คืน ราคาท่านละ 2,500.- บาท
2. อาหารนอกเหนือจากตามรายการทัวร์แล้ว ที่เหลือตามอัธยาศัย

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

jubileeofmercy

บทเพลง FATIMA CHOIR

photo

ตารางมิสซา

วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
- 06.15 และ 19.00 น.
วันอาทิตย์
- 07.00, 09.00 และ 17.30 น.
เทิดเกียรติแม่พระ
- ทุกวันที่ 13 ของเดือน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ประวัติผู้ก่อตั้งวัด
 • ความเป็นมา
 • กลุ่มพระวาจา

การรับเข้าเป็นคริสตชน

 • พิธีต้อนรับผู้เตรียม
 • พิธีเลือกสรร
 • พิจารณาความตั้งใจ 1
 • พิจารณาความตั้งใจ 2
 • พิจารณาความตั้งใจ 3
 • พิธีเอฟฟาธา
 • พิธีโปรดศีลล้างบาปผู้ใหญ่